[Sheet piano] Nuvole Bianche | Ludovico Einaudi

[Sheet piano] Nuvole Bianche | Ludovico Einaudi. Có lẽ là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc đương đại Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche là một bản nhạc độc tấu piano tuyệt đẹp (và đau lòng) kết nối với người nghe trên khắp thế giới.

Nuvole Bianche piano sheet
Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Nuvole Bianche piano sheet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *